o mně

Vyrůstala jsem v Ostravě a dlouho mi nebylo jasné, jakým směrem bych se v životě měla ubírat. Vynikala jsem v technických oborech, ale zároveň mě lákaly i humanitní vědy. Ke konci svého gymnaziálního studia jsem proto čelila obtížnému rozhodování ohledně toho, kterým směrem se nejlépe vydat.

2002 – 2008

Nakonec mě osvítila myšlenka propojit oba své zájmy a přihlásit se na VUT Brno, konkrétně na Fakultu strojního inženýrství, kde jsem absolvovala obor Průmyslový design. Během studia mě potkala jedinečná příležitost zúčastnit se roční stáže na Fachhochschule Salzburg a aktivně se zapojit do několika mezinárodních workshopů. Vedle školních povinností mi cenné zkušeností také přinášela činnost v ateliéru Faktum design. Během této praxe jsem se zapojovala do všech etap návrhu, včetně analýzy zadání, tvorby skic, ideového řešení, modelování, vizualizace, tvorby technické dokumentace a nakonec též prezentace výsledků klientovi.

2008 – 2011

Po získání diplomu jsem se připojila k týmu společnosti Impact-Corti (nyní již pod značkou CBRE) v Praze jako grafická designérka s odpovědností za celkovou vizuální identitu firmy. Mé povinnosti tehdy zahrnovaly tvorbu reklamních produktů, správu a aktualizaci webových stránek a realizaci veškerých tištěných materiálů. V další fázi této kariéry se mi naskytla možnost rozvíjet své dosud nabyté dovednosti v oblasti interiérového designu. Získala jsem tak zkušenosti s navrhováním a realizací interiérů vzorových bytů a pravidelně se podílela na tvorbě výstavních stánků pro mezinárodní veletrh Expo Real v Mnichově.

2011 – 2012

Můj významný milník nastal během roční expedice se skupinou přátel po Jižní Americe v obytném voze. Auto tehdy dostalo pořádně na frak, vezlo nás rozlehlou Argentinou a dále podél chilského pobřeží přes Peru až do Kolumbie. Dnes s odstupem času můžu zodpovědně konstatovat, že se opravdu jednalo o životní zážitek plný inspirace a výzev. Cesta mě naučila vypořádat se s nečekanými situacemi a překážkami, a zároveň mě inspirovala k tomu, abych neustále hledala nové příležitosti, nebála se, co přijde, a žila svůj život naplno.

2012 – 2023

Další důležitou životní epochu představuje nástup do developerské společnosti Trigema. Moje působení ve firmě jako grafička a marketingová specialistka spoluzodpovědná za vytváření celkové firemní identity od výroby vizitek až po tvorbu propagačních materiálů pro jednotlivé projekty po třech letech dočasně přerušila mateřská dovolená. Během této doby mě však neopustila touha tvořit a být kreativní, což mě motivovalo společně s kamarádkou k založení projektu Artyšok, který se specializuje na návrh a realizaci výkladních skříní, originálních instalací a visual merchandisingu prodejních prostor a jemuž příležitostně pomáhám dodnes.

2023

Tento rok jsem se rozhodla pro změnu a hledám nové zaměstnání nebo zajímavou příležitost, kde bych mohla svými znalostmi a nadšením přispět k úspěchu týmu. Pokud máte zájem o mé dovednosti, líbí se vám moje portfolio a chcete spojit síly a něco společně tvořit, neváhejte mě kontaktovat.