návrhy logotypů

Nezaměřuji se na konkrétní obor nebo odvětví podnikání mých klientů, portfolio činností se u mě tak různí například od malého developerského projektu přes obchod se zdravou výživou nebo luxusní čokoládový butik až po společnost specializující se na finanční poradenství. Právě variabilita a pestrost realizací pohánějí mou inspiraci a nepřetržitě mě posouvají vpřed. Když dostanu možnost vytvořit logo pro firmu v odvětví, které mi dosud nebylo známé, jsem plná nadšení.

Má práce začíná osobním setkáním s klientem. Pečlivým nasloucháním se snažím pochopit jeho budoucí cíle, zjišťuji, které konkurenční faktory ho inspirují a jaké trendy preferuje. Následně provádím důkladnou analýzu oboru, v němž působí. Získané znalosti poté tvoří základ pro pochopení celého kontextu a stávají se stavebním pilířem mého návrhu.

Obvykle předkládám tři různé varianty projektu, nad nimiž probíhá vzájemná konstruktivní diskuze. Klient na základě této spolupráce volí jeden konkrétní návrh nebo kombinuje prvky z více konceptů, čímž vzniká finální podoba loga nebo logotypu. Vždy se snažím dosáhnout výsledku, který je snadno čitelný, dobře rozpoznatelný a dostatečně flexibilní, aby byl později prakticky použitelný i v jiných kontextech.